<< назад


ДОКУМЕНТИ ЗА БЪЛГАРСКИ ПОДАНИЦИ ОТ ЕВРЕЙСКИ ПРОИЗХОД, ЖИВЕЕЩИ ИЛИ ПРЕБИВАВАЩИ В ЧУЖБИНА

ДОКУМЕНТИ ЗА БЪЛГАРСКИ ПОДАНИЦИ ОТ ЕВРЕЙСКИ ПРОИЗХОД, ЖИВЕЕЩИ ИЛИ ПРЕБИВАВАЩИ В ЧУЖБИНА

new2

Акт за раждане на Исак Соломон Алберт.

Имена на лица, споменати в документа: Исак Соломон Алберт

София, 24 ян. 1902 г.


327K_1_1651

Удостоверение от Русенското общинско управление, издадено на Йосиф Йона Авр. Коен и съпругата му Рика, приложено към заявлението до Българската легация в Букурещ.

Имена на лица, споменати в документа: Йосиф Йона Авр. Коен, Рика Коен, Бука Мазал

Русе, 30 март 1917 г.


382K_1_186

Акт за раждане на Сами (Самуел) Елияким (Яким) Елияким, приложен към заявлението му до Българската легация в Париж за придобиване на българско поданство.

Имена на лица, споменати в документа: Сами (Самуел) Елияким (Яким) Елияким

Пловдив, 6 юни 1917 г.


327K_1_1702

Уволнителен билет на Леон Нисимов Бенун, приложено към заявлението на Несим Леонов Н. Бенун до Българската легация в Букурещ за издаване на български паспорт.

Имена на лица, споменати в документа: Леон Нисимов Бенун, Несим Леонов Н. Бенун

София, 7 апр. 1919 г.


new3

Удостоверение за месторождение на Olga Rybar, издадено от властите във Виена.

Имена на лица, споменати в документа: Olga Rybar

Виена, 8 апр. 1920 г.


327K_1_1702

Свидетелство за раждане на Несим Леонов Н. Бенун, приложено към заявлението му до Българската легация в Букурещ за издаване на български паспорт.

Имена на лица, споменати в документа: Несим Леонов Н. Бенун

Разград, 25 май 1921 г.


327K_1_1651

Български паспорт на Йосиф Йона Коен/Jossif Jona Kohen с вписана съпруга Рика/Rica, издаден от Българската легация в Букурещ на 29 май 1922 г.

Имена на лица, споменати в документа: Йосиф Йона Коен, Рика Коен , Jossif Jona Kohen, Rica Kohen

Букурещ, 29 май 1922 г.

Вижте всички 10 изображения на документа

327K_1_1598

Български паспорт на Хаим А. Шалом, издаден на 14 юни 1924 г. от Българската легация в Букурещ.

Имена на лица, споменати в документа: Хаим А. Шалом

Букурещ, 14 юни 1924 г.

Вижте всички 3 изображения на документа

327K_1_1552

Български паспорт на Ефраим Израелов Ешкенази, приложен към заявлението му до Българската легация в Букурещ.

Имена на лица, споменати в документа: Ефраим Израелов Ешкенази

Букурещ, 28 юни 1926 г.

Вижте всички 4 изображения на документа

382K_1_223

Адресна карта на Несим Израел Лиджи, приложена към заявлението му до Българската легация в Париж за издаване на пасаван за завръщане в България.

Имена на лица, споменати в документа: Несим Израел Лиджи

Горна баня, 14 юни 1927