<< назад


ЕВРЕИТЕ В БЪЛГАРИЯ ДО НАЧАЛОТО НА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА

ЕВРЕИТЕ В БЪЛГАРИЯ ДО НАЧАЛОТО НА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА

481

Досие за пререгистриране на Еврейското певческо дружество при Синагогата съгласно чл. 10 от Закона за държавен надзор върху дружествата и сдруженията.

София, 22 септ. 1909 – 15 авг. 1949

Вижте всички 115 изображения на документа

483

Досие за пререгистриране на Еврейското сиропиталище „Царица Елеонора“ съгласно чл. 10 от Закона за държавен надзор върху дружествата и сдруженията.

София, 23 ноем. 1926 – 16 авг. 1949

Вижте всички 171 изображения на документа

485

Досие за пререгистриране на Еврейско певческо дружество – Пловдив съгласно чл. 10 от Закона за държавен надзор върху дружествата и сдруженията.

Пловдив, София, 7 апр. 1929 – 21 февр. 1950

Вижте всички 78 изображения на документа

470

Досие за пререгистриране на Културно-просветния институт „Еврейски народен университет“ съгласно чл. 10 от Закона за държавен надзор върху дружествата и сдруженията.

София, 21 ноем. 1930 – 17 авг. 1949

Вижте всички 31 изображения на документа

480

Досие за пререгистриране на Културно-просветния институт „Еврейски народен университет“ съгласно чл. 10 от Закона за държавен надзор върху дружествата и сдруженията.

София, 21 ноем. 1930 – 21 дек. 1939

Вижте всички 7 изображения на документа

130

Позив на Централната консистория на евреите в България срещу гоненията на евреите в Германия.

София, септ. 1933
За събитията в Германия и помощната акция за евреите бежанци виж отчета на Консисторията за 1934–1936.


444

Правилник за съдопроизводството на еврейските духовни съдилища в България.

София, 23 февр. 1934

Вижте всички 21 изображения на документа

443

Устав за устройството и управлението на еврейските общини и Консисторията на евреите в България, с приложени изменения и допълнения.

София, 25–26 февр. 1934

Вижте всички 27 изображения на документа

127

Отчет на Постоянния състав на Централната консистория на евреите в България.

София, 26 февр. 1934 – 26 ян. 1936

Вижте всички 18 изображения на документа

131

Бюджет на Софийския духовен еврейски съд.

София, Б.д.
ВЪРХОВНИЯТ ДУХОВЕН СЪД е със седалище при Консисторията. Съставът както на районните духовни съдилища, така и на Върховния духовен съд е 5-членен, от които 3-ма духовници и 2-ма миряни. Единият от миряните е с юридическо образование, а при Върховния – и двамата са миряни.