<< назад


ИЗПЪЛНИТЕЛНА ВЛАСТ В БЪЛГАРИЯ 1939-1944 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА ВЛАСТ В БЪЛГАРИЯ 1939-1944 г.

121

Постановление на Министерския съвет №39, протокол 193, за одобряване внасянето за разглеждане и гласуване в Народното събрание на законопроекта за защита на нацията.

София, 2 ноем. 1940

Вижте всички 17 изображения на документа

495

Служебна преписка на отделение „Държавна сигурност“ при Дирекция на полицията с приложени писма, изложения до министър-председателя, министъра на вътрешните рабони и ХХV Народно събрание, реч на П. Габровски и изрезки от вестници във връзка със законопроекта за защита на нацията.

София, 2 ноем. 1940 – 16 ян. 1941

Вижте всички 78 изображения на документа

123

Преписка по внасяне законопроекта за защита на нацията за разглеждане в ХХV ОНС, с приложени мотиви, доклад, ПМС №39 и текст на закона с нанесени корекции.

София, 7 окт. – 24 дек. 1940

Вижте всички 18 изображения на документа

122

Постановление на МС №8, протокол №23, за одобряване Правилник за прилагане на Закона за защита на нацията.

София, 13 февр. 1941

Вижте всички 15 изображения на документа

148

Наредба І по Правилника за прилагане на Закона за защита на нацията.

София, 18 февр. 1941


147

Правилник за прилагане на Закона за защита на нацията.

София, 1941
Одобрен с ПМС №8/13 февр. 1941г., протокол 23, обнародван в ДВ, бр.36/1941.

Вижте всички 22 изображения на документа

533

Кореспонденция на Министерството на народното просвещение по прилагането на Закона за защита на нацията в българските училища.

София, 1941–1943

Вижте всички 27 изображения на документа

534

Кореспонденция на Министерството на народното просвещение по прилагането на Закона за защита на нацията в българските училища.

София, 1941–1943

Вижте всички 22 изображения на документа

535

Кореспонденция на Министерството на народното просвещение по прилагането на Закона за защита на нацията в българските училища.

София, 1941–1943

Вижте всички 7 изображения на документа