<< назад


ЗАКОНОДАТЕЛНА ВЛАСТ В БЪЛГАРИЯ 1939–1944 Г.

ЗАКОНОДАТЕЛНА ВЛАСТ В БЪЛГАРИЯ 1939–1944 Г.

206

Списък на народните представители от ХХV ОНС, поискали думата по законопроекта за защита на нацията.

София, Б.д.


369

Парламентарно питане от Иван Пастухов, народен представител от ХХІV ОНС, за дейността на Просветния съюз и за действията на ратниците срещу сказките на проф. Методи Попов и нападенията им над граждани от еврейски произход.

София, 6 юли 1938

Вижте всички 21 изображения на документа

207

Покана до членовете на парламентарната комисия по Министерството на вътрешните работи и народното здраве за разглеждане на законопроекта за защита на нацията.

София, 12 ноем. 1940


215

„Народна информация“. Бюлетин със съобщение по законопроекта за защита на нацията.

София, 12 окт. 1940
Бележки и подчертавания от д-р Никола Сакаров.


214

„Народна информация“. Бюлетин със съобщение по законопроекта за защита на нацията.

София, 14 окт. 1940
Бележки и подчертавания от д-р Никола Сакаров.

Вижте всички 2 изображения на документа

78

Стенографски дневници на ХХV ОНС, ІІ редовна сесия, 11 заседание – внасяне за разглеждане в Народното събрание на законопроекта за защита на нацията, с бележки на д-р Никола Сакаров.

София, 15 ноем.1940

Вижте всички 22 изображения на документа

79

Стенографски дневници на ХХV ОНС, ІІ редовна сесия, 12 заседание, с изказване на Петко Стайнов за противоконституционност на дял ІІ и с протест срещу отнемането на човешки права.

София, 15. ноем. 1940

Вижте всички 19 изображения на документа

208

Доклад на парламентарната комисия по Министерство на вътрешните работи и народното здраве за направените изменения и допълнения по законопроекта за защита на нацията.

София, 18 дек. 1940


77

Доклад от парламентарната комисия по Министерство на вътрешните работи и народното здраве за направените изменения и допълнения по законопроекта за защита на нацията във връзка с предстоящото му второ четене, с бележки на д-р Никола Сакаров.

София, 18 дек. 1940

Вижте всички 10 изображения на документа

201

Искане от 11 народни представители – Тодор Поляков, П. Митев, д-р Т.М. Новаков, Любен Дюгмеджиев, д-р Никола Сакаров, Р. Атанасов, Ат. Къдрев, Авр. П. Гачев и двама с неразчетени подписи, до председателя на ХХV ОНС за поименно гласуване на законопроекта за защита на нацията.

София, 19 ноем. 1940