<< назад


Еврейска култура

Еврейска култура

Евреите са градска общност, която оказва силно въздействие върху развитието на българите чрез утвърждаването на европейски културни практики. Еврейският всекидневен начин на живот в градовете се превръща в урбанистичен модел за българите.
Прочети още >
481

Досие за пререгистриране на Еврейското певческо дружество при Синагогата съгласно чл. 10 от Закона за държавен надзор върху дружествата и сдруженията.

София, 22 септ. 1909 – 15 авг. 1949

Вижте всички 115 изображения на документа

483

Досие за пререгистриране на Еврейското сиропиталище „Царица Елеонора“ съгласно чл. 10 от Закона за държавен надзор върху дружествата и сдруженията.

София, 23 ноем. 1926 – 16 авг. 1949

Вижте всички 171 изображения на документа

485

Досие за пререгистриране на Еврейско певческо дружество – Пловдив съгласно чл. 10 от Закона за държавен надзор върху дружествата и сдруженията.

Пловдив, София, 7 апр. 1929 – 21 февр. 1950

Вижте всички 78 изображения на документа

470

Досие за пререгистриране на Културно-просветния институт „Еврейски народен университет“ съгласно чл. 10 от Закона за държавен надзор върху дружествата и сдруженията.

София, 21 ноем. 1930 – 17 авг. 1949

Вижте всички 31 изображения на документа

480

Досие за пререгистриране на Културно-просветния институт „Еврейски народен университет“ съгласно чл. 10 от Закона за държавен надзор върху дружествата и сдруженията.

София, 21 ноем. 1930 – 21 дек. 1939

Вижте всички 7 изображения на документа

128

Отчет за дейността на учебния отдел при Централната консистория на евреите в България.

София, септ. 1934 – ян. 1936
Краят на отчета липсва.

Вижте всички 5 изображения на документа

129

Писмо от Софийското еврейско училищно настоятелство до делегатите на Събора на еврейските общини за назначаването на директор за софийските еврейски училища.

София, септ. 1935

Вижте всички 4 изображения на документа

53

Нотариален акт за учредяване на Фондация за подпомагане на бедни студенти с посочени цели и задачи, подписан от учредителя Анжело Нисим Куюмджийски.

София, 30 юли 1937

Вижте всички 3 изображения на документа

52

Писмо от Анжело Куюмджийски до министъра на народното просвещение за откриване на банкова сметка с номинална стойност от 7 милиона лв. за подпомагане на бедни студенти.

София, 10 авг. 1937


51

Благодарствено писмо от министъра на народното просвещение до Анжело Куюмджийски за учредения паричен фонд за подпомагане на бедни студенти.

София, 20 авг. 1937