<< назад


Анкета

Анкета

„Българската общественост за расизма и антисемитизма“. Първата по рода си анкета, проведена от Буко Пити с 60 видни представители на българската общественост, наука, литература и изкуство.
Прочети още >
130

Позив на Централната консистория на евреите в България срещу гоненията на евреите в Германия.

София, септ. 1933
За събитията в Германия и помощната акция за евреите бежанци виж отчета на Консисторията за 1934–1936.


114

"Българската общественост за расизма и антисемитизма". Досие на книгата в бюро "Преса и печат" на Дирекция на полицията.

София, 10 юли 1937

Вижте всички 6 изображения на документа

46

Българската общественост за расизма и антисемитизма. Анкета сред представители на българската общественост, наука, литература, изкуство, проведена от Буко Пити по повод антисемитската политика на националсоциалистите в Германия.

София, 1937

Вижте всички 197 изображения на документа