<< назад


Свети синод на Българската православна църква

Свети синод на Българската православна църква

„Въпросът за отношението ни към евреите е ясен. Ние сме християни и като архиереи на св.
Прочети още >
31

“Калугерски възпоменания на историята”, чернова на статия от Серафим Георгиев по повод съпротивата на Българската православна църква срещу репресиите над евреите, изпратена до Петър Габровски, министър на вътрешните работи и народното здраве.

София, Б.д.

Вижте всички 3 изображения на документа

35

Извлечения от книгата за раждания на Равината на евреите от ешкеназки обряд в Белград, издадени на Ливия, Роберт, Иван и Златан Бергер.

Нови сад, 1939

Вижте всички 5 изображения на документа

2

Протокол №12 на пълния състав на Светия синод на Българската православна църква за разглеждане на законопроекта за защита на нацията и определяне състава на комисия за изготвяне на изложение до Народното събрание.

София, 14 ноем. 1940

Вижте всички 11 изображения на документа

138

Писмо от Неофит, митрополит Видински и наместник-председател на Светия синод на Българската православна църква, до министър-председателя и председателя на ХХV ОНС, с предложение за: смекчаване предвидените в законопроекта за защита на нацията мерки срещу евреите, приели християнството; да не се предвиждат разпоредби против евреите като народностно малцинство; предвиждане на мерки срещу всички религиозни пропаганди, които разпокъсват духовното единство на българския народ.

София, 15 ноем. 1940

Вижте всички 4 изображения на документа

3

Протокол №13 на пълния състав на Светия синод на Българската православна църква за приемане текста на изложението до председателя на Народното събрание по Закона за защита на нацията.

София, 15 ноем. 1940

Вижте всички 8 изображения на документа

137

Писмо от Неофит, митрополит Видински и наместник-председател на Светия синод на Българската православна църква, до министъра на вътрешните работи и народното здраве за признатите в Царство България вероизповедания, сред които е иизраилтянското, и включване на секти и религиозни движения, уронваши престижа на господстващата в България религия като допълнение в законопроекта за защита на нацията.

София, 18 дек. 1940

Вижте всички 2 изображения на документа

4

Протокол №14 на пълния състав на Светия синод на Българската православна църква за изслушване доклада на делегацията, провела срещи с министър-председателя и председателя на Народното събрание във връзка с подготвения законопроект за защита на нацията.

София, 19 ноем. 1940

Вижте всички 11 изображения на документа

17

Окръжно №4870 на Софийската митрополия за приемането на евреи в лоното на Българската православна църква.

София, 23 ноем. 1940

Вижте всички 2 изображения на документа

6

Протокол №30 на пълния състав на Светия синод на Българската православна църква за приемането на лица от еврейски произход в лоното на Православната църква, за благословение на смесени бракове и прилаганите ограничителни мерки от Закона за защита на нацията.

София, 12 дек. 1941

Вижте всички 7 изображения на документа

32

Молба от Золтан Манов Бергер, израилтянин, югославски поданик, живущ в Скопие, до митрополит Софроний, управляващ Скопско-Велешката митрополия, за приемането на семейството му в лоното на Българската православна църква.

Скопие, 20 юли 1941