Библиография


ГЛАСОВЕ В ЗАЩИТА НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

Протоколи на Светия Синод на Българската православна църква по еврейския въпрос
( 1940 - 1944)

THE POWER OF CIVIL SOCIETY IN A TIME OF GENOCIDE

Proceedings of the Holy Synod of the Bulgarian Orthodox Church on the Rescue of the Jews in Bulgaria 1940-1944

ЕВРЕЙСКИ РАБОТНИ ГРУПИ В ТРУДОВА ПОВИННОСТ
1941-1945г.

ТЕМАТИЧЕН КАТАЛОГ

По документи на дирекция "ДЪРЖАВЕН ВОЕННОИСТОРИЧЕСКИ АРХИВ"

VІІ СЪСТАВ НА НАРОДНИЯ СЪД

ЕДНО ЗАБРАВЕНО ДОКУМЕНТАЛНО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА АНТИСЕМИТИЗМА В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ1941–1944 г.

ЮБИЛЕЕН ВЕСТНИК "9 МАРТ 1943"