<< назад


Граждански сдружения и съюзи

Граждански сдружения и съюзи

490

Досие на Българския лекарски съюз в Дирекция на полицията с приложен списък на лекарите евреи, донесение за протестното писмо на Съюза срещу законопроекта за защита на нацията и фотокопие на писмен протест на лекари срещу жестокости към баските в Испания.

София, 9 ян. 1933 – 21 ян. 1943

Вижте всички 34 изображения на документа

186

Писмо от Общия съюз на пострадалите от войните в България до министъра на войната, министъра на вътрешните работи и народното здраве и председателя на ХХV ОНС с предложение за промяна на текстовете на чл.17, буква "а" и чл. 17 буква "д" от законопроекта за защита на нацията.

София, 11 ноем. 1940


188

Телеграма от група работници от хранителния бранш до Бюрото на ХХV ОНС срещу законопроекта за защита на нацията.

Пловдив, 12 ноем. 1940


190

Телеграма от група майстори столари до председателя на ХХV ОНС срещу законопроекта за защита на нацията.

Пловдив, 12 ноем. 1940


191

Телеграма от група техници до Бюрото на ХХV ОНС срещу законопроекта за защита на нацията.

Пловдив, 12 ноем. 1940


193

Телеграма от група обущари до Бюрото на ХХV ОНС срещу законопроекта за защита на нацията.

Пловдив, 12 ноем. 1940


194

Телеграма от група шивачи до Бюрото на ХХV ОНС срещу законопроекта за защита на нацията.

Пловдив, 12 ноем. 1940


195

Телеграма от група сладкарски работници до народните представители от ХХV ОНС срещу законопроекта за защита на нацията.

Пловдив, 12 ноем. 1940

Вижте всички 3 изображения на документа

103

Изложение от художниците Елиезер Алшех, Давид Перец, Марко Бехар, Давид Бенун и Мориц Бенционов до Дружеството на новите художници в София срещу предвидените в законопроекта за защита на нацията ограничения същите да членуват в дружеството на художниците и с молба за съдействие да останат в редовете на българските художници.

София, 12 ноем. 1940
Подписан екземпляр, същото писмо е изпратено и до Народното събрание.


197

Изложение от Дружеството на новите художници в България до председателя на Съюза на дружествата в България срещу законопроекта за защита на нацията и срещу изключването на художниците евреи от Дружеството.

София, 12 ноем. 1940