<< назад


Граждани и общественици

Граждани и общественици

„Кого ще заблудите, че борбата срещу евреите и масоните, които не играят никаква роля в нашия обществен живот, не е плод на чуждо влияние. Вие имате само едно средство да държите в заблуда народа по тия и редица други въпроси: Цензурата и Камшика.
Прочети още >
185

Молба до председателя на ХХV ОНС и народните представители за милост към евреите.

София, Б.д.


41

Писмо от избирател евреин до д-р Никола Сакаров, народен представител от ХХV ОНС, за промяна на чл.15 "б" от законопроекта за защита на нацията.

София, преди ноем. 1940

Вижте всички 2 изображения на документа

44

Изложение от съпругите и децата на евреи опълченци до народните представители от ХХV ОНС срещу внесения за разглеждане в Народното събрание законопроект за защита на нацията.

София, преди ноем. 1940 г.


45

Извлечение от протокола на Общия съюз на пострадалите от войните в България с предложение за промяна на чл. 17, букви „в” и „д” от законопроекта за защита на нацията.

София, преди ноем. 1940 г.


101

"В защита на България! На човещината! И на Свободата" – отворено писмо от Христо Пунев, приподписано от Янко Сакъзов, бивш министър, Димо Казасов, бивш министър, Иван Руневски, адвокат, Людмил Стоянов, писател, Стоян Костурков, бивш министър, Петко Стоянов, професор, и Константин Нефтянов, публицист, до народните представители от ХХV ОНС срещу подготвения законопроект за защита на нацията.

София, 1 ноем. 1940
Писмото е във фонда на Н. Мушанов.

Вижте всички 12 изображения на документа

141

Отворено писмо на Христо Пунев до народните представители от ХХV ОНС срещу законопроекта за защита на нацията.

София, 1 ноем. 1940
Писмото е приподписано от Янко Сакъзов, Димо Казасов, Иван Руневски, Людмил Стоянов, Стоян Костурков, Петко Стоянов и Константин Нефтянов.

Вижте всички 12 изображения на документа

47

В защита на България, на човещината и свободата. Отворено писмо на Христо Пунев до народните представители от ХХV ОНС срещу законопроекта за защита на нацията.

София, 1 ноем. 1940

Вижте всички 10 изображения на документа

140

Писмо от Христо Пунев до цар Борис ІІІ за отвореното му писмо, изпратено до народните представители от ХХV ОНС срещу законопроекта за защита на нацията.

София, 11 ноем. 1940
Резолюция: До м-ра на вътр. Раб."


139

Писмо от канцеларията на цар Борис ІІІ до министъра на вътрешните работи и народното здраве за отвореното писмо на Христо Пунев срещу законопроекта за защита на нацията.

София, 12 дек. 1940
Резолюция: "Към материалите по Закона за защита на нацията".


187

Телеграма от курсистите в Пловдивския учителски институт до Бюрото на ХХV ОНС, с копие до народните представители Светослав Славов и Тодор Поляков, срещу законопроекта за защита на нацията.

Пловдив, 12 ноем. 1940