<< назад


Политически партии и организации

Политически партии и организации

528

Позив [на ЦК на БКП] против антисемитските действия на членовете на Съюз "Ратник", против провокаторите и чуждите агенти.

Б.м, 1939

Вижте всички 2 изображения на документа

527

Позив на Работническата партия за борба срещу антисемитизма и фашистката организация "Ратник".

София, преди 1 септ. 1939

Вижте всички 7 изображения на документа

518

Позив от БРП – София към работниците и трудещите се против поскъпването на живота и спекулата; против изчезването от пазара на стоки от първа необходимост и срещу подготвения законопроект за защита на нацията.

София, преди дек. 1940

Вижте всички 3 изображения на документа

213

Позив на Работническата партия в София срещу изчезването на продукти от пазара и изнасянето им за Германия, скъпотията и внасянето на законопроект за защита на нацията за разглеждане от ХХV ОНС.

София, 1940
Заверен препис на Дирекция на полицията.


520

Позиви и лозунги, разпространявани в София за изгонване на германските войски от България, срещу гражданската мобилизация, за даване на свобода за самоопределяне на националните малцинства, за сътрудничество с балканските народи и СССР.

Б.м., 1940–1944

Вижте всички 51 изображения на документа

526

Позив от ЦК на РМС към работническата и трудеща се младеж в България във връзка с подготвения законопроект за защита на нацията.

Б.м, 26 ноем. 1940

Вижте всички 5 изображения на документа

519

Лозунги за борба срещу законопроекта за защита на нацията.

Б.м., дек. 1940 – ян. 1941

Вижте всички 3 изображения на документа

530

Нелегални позиви срещу скъпотията, глада и подготвения законопроект за защита на нацията

Б.м, преди дек. 1940

Вижте всички 2 изображения на документа

489

Креспонденция на Българското дружество на Червения кръст за уреждане положението на военопленници и разрешаване преминаването на конвой от 200 еврейски деца от Унгария и Румъния към Палестина през Турция.

София, Женева, 22 ян. – 14 юли 1942

Вижте всички 21 изображения на документа

517

Позив от група български патриоти в защита на еврейското население в страната.

София, окт. 1942

Вижте всички 7 изображения на документа