<< назад


Димитър Пешев

Димитър Пешев

“Ние не можем да допуснем, че се е възнамерявало изпращането на тези хора вън от България, каквото намерение един, мислим, злонамерен слух иска да препише на българското правителство. Такава мярка е недопустима не само защото тези хора, нелишени от българското си поданство, не може да бъдат изгонвани вън от България, но и защото това би било и с тежки политически последици за страната мярка.
Прочети още >
146

Протокол на Кюстендилския областен съд за избора на Димитър Йосифов Пешев за народен представител в ХХV ОНС на І Кюстендилска избирателна колегия.

Кюстендил, 2 февр. 1940


109

Протестно изложение от Димитър Пешев, подпредседател на ХХV ОНС, и от 42-ма народни представители до министър председателя Богдан Филов против изселването на евреите извън границите на България.

София, 17 март 1943

Вижте всички 3 изображения на документа

508

Протестно писмо от Димитър Пешев, подпредседател на ХХV ОНС, и 42-ма народни представители до министър-председателя Богдан Филов срещу вътрешната политика на правителството и опитите му да изсели евреите извън границите на България.

София, 17 март 1943
Преписът е отложен във фонда на Георги Петров, народен обвинител в процеса на Народния съд.

Вижте всички 3 изображения на документа

156

Спомени на Димитър Йосифов Пешев, подпредседател на ХХV ОНС, за присъединяването на България към Тристранния пакт и дебатите в Народното събрание по този въпрос, за разговорите му с министър-председателя Богдан Филов.

Б.м., б.д.
Виж "Пешев, Димитър Йосифов", Поппетров Николай Пейчев. Спомени, София, 2004, 351 с.

Вижте всички 74 изображения на документа

90

Спомени на Димитър Йосифов Пешев, подпредседател на ХХV ОНС, за въвеждането на гражданския брак в България, еврейския въпрос и създаването на Закона за защита на нацията.

София, б.д.
Публикувано.

Вижте всички 77 изображения на документа

91

Спомени и бележки на Димитър Пешев, подпредседател на ХХV ОНС, за еврейския въпрос в България и бламирането му като подпредседател на Бюрото на Народното събрание.

София, б.д.
Публикувано.

Вижте всички 45 изображения на документа

92

Спомени и бележки на Димитър Пешев, подпредседател на ХХV ОНС, за еврейския въпрос в България, създаването на Закона за защита на нацията и Закона за организацията на българската младеж.

София, б.д.
Публикувано

Вижте всички 81 изображения на документа

93

Писмо от журналиста М. Мутафчиев до председателя на еврейската община в Кюстендил за освобождаването на кюстендилските евреи през 1943 г., с данни за ролята на Димитър Пешев.

Кюстендил, 18 март 1947