<< назад


Български дипломати, издавали транзитни визи на евреи 1941-1944

Български дипломати, издавали транзитни визи на евреи 1941-1944

„Въпреки забраната да не се разрешават транзитни визи на лица от еврейски произход, като само в изключителни случаи да се иска разрешение от Дирекция на полицията – отд[ел] Държавна сигурност, която отказваше почти във всички случаи, директорът на консулско-стопанската дирекция, пълномощният министър Никола Пецев, заедно с легационните съветници Никола Ванчев, Хари Левенсон и Любен Зидаров, започнаха самостоятелно да разрешават транзитни визи на лица от еврейски произход, понеже не можаха да се примирят с мисълта, че жени, деца, мъже, старци, рискуват да бъдат изгорени в нацистките лагери на смъртта, само защото са се родили евреи. “
Из Спомени на Любен Златаров за издаването на транзитни визи на евреи от Консулско-стопанската дирекция в МВнРИ.
 
„Не зная къде са ви запокитили ураганите на войната вас – Басада и Юдита, Давид и Мия, Естер и Якоб. И повече съм сигурен, че тези редове едва  ли ще достигнат до Вас. Може би Ви е известно и може би никога няма да узнаете кому дължите своето избавление. Да, Пецев, и Ванчев, Левенсон и Златаров се наричат хората, благодарение на които вие днес живеете. Може би не знаете имената на четиримата българи, които спасиха живота Ви, но знайте и помнете винаги какво щеше да Ви сполети в отминалата война!
Всеки които се запознае с тези мъже, ще се убеди, че българските евреи сме неразделна частица от истински демократичен и толерантен народ и ще си обясни защо тъкмо в нашата страна стана възможен уникалния факт за нашето спасение в годините на Втората световна война.
Исак Бераха.
В. Еврейски вести”, 1979 г.

Прочети още >
461

Служебна справка за заеманите от Любен Златаров длъжности в Министерство на външните работи и изповеданията.

София, 31 дек. 1938


458

Служебна справка за заеманите от Хенри Левенсон длъжности в Министерство на външните работи и изповеданията.

София, 31 дек. 1938


464

Служебна справка за заеманите от Никола Ванчев длъжности в Министерство на външните работи и изповеданията.

София, б.д.


462

Наредба на Министерство на външните работи и изповеданията за преместването на Любен Златаров от Българската царска легация в Москва в Консулско-стопанската дирекция при Министерството в София.

София, 20 септ. 1939


463

Заповед на Министерство на външните работи и изповеданията за преместването на Любен Златаров от легацията в Москва в София.

София, 22 юни 1940


540

Нота от английската легация в София и преписка с Турската легация в София, Дирекция на полицията, Българското генерално консулство в Истанбул и др. за корабокрушението на кораба "Салвадор", превозващ евреи от България в Палестина, молби на спасили се евреи за завръщане в България, списъци на спасилите се евреи.

София, Истанбул, 23 март 1940 – 11 февр. 1941

Вижте всички 142 изображения на документа

539

Кореспонденция на дирекция "Консулско–стопанска" при Министерство на външните работи и изповеданията с Дирекция на полицията и Съюза на еврейските общини в Югославия за транзитното преминаване на 302 евреи за Палестина по приложен списък.

София, Белград, 27 февр. – 3 апр. 1941

Вижте всички 16 изображения на документа

468

Рапорти от Българските легации в Будапеща и Анкара, от Румънската и Швейцарската легации в София и др. за уреждане транзитното преминаване на еврейски деца по приложен списък през българска територия, за удължаване срока на чуждестранни паспорти.

София, Берн, Будапеща, Анкара, 13 март 1942 – 11 март 1944

Вижте всички 85 изображения на документа

465

Служебна бележка от Министерство на външните работи и изповеданията за преместването на Никола Ванчев, легационен съветник в Анкара, в Министерството в София.

София, 15 авг. 1942


466

Заповед №9 на С. Киров, пълномощен министър в Анкара, за преместването на Никола Ванчев в София.

София, 15 септ. 1942