ЗА ПРОЕКТА


Еврейската миграция
през и от България 
в годините на Втората световна война
и многоликата картина на миналото
 
Включените в новата част на сайта документи и списъци на евреи от различни европейски държави, преминали или направили опит да преминат през България в търсенето на спасение от нацистите в годините на войната, представлява част от инициативите, предприети от Държавна агенция „Архиви“ по отбелязването на 75-годишнината от спасяването на българските евреи. Тази нова част на сайта „Еврейската общност в България“ всъщност разказва за малкоизвестни и неизвестни факти от историята на европейското еврейство в годините на Втората световна война, както и за усилията на много българи, кога с мълчаливото съгласие на институциите, кога с поемане на личен риск за живот и кариера, да съдействат за намирането на пътя към спасението на тези хора. Самият сайт беше създаден през 2013 г., когато страната ни отбелязваше 70-годишнината от драматичните събития през пролетта на 1943 г. Оттогава изминаха пет години. През цялото това време дебатът в професионалната историческа общност, вътре в средите на българските евреи, а и в обществото като цяло, не само не стихна, но и се задълбочи. В неговото начало, приблизително съвпадащо и с навлизането ни в новото хилядолетие, можеха отчетливо да се откроят две ясно обособени позиции – на акцентиращите върху спасението и в частност на ролята на царя и други управляващи фактори в него и на тези, които поставяха ударението върху унищожението на македонските и беломорските евреи и дори проблематизираха самото спасение. Днес, в резултат на целия дебат, както и поради общото развитие на познанието върху тези събития, нюансите и спецификите в публично заеманите позиции на отделни изследователи и общественици са много повече и са по-пъстри и цветни. Дори и най-крайните застъпници на първоначалните тези се убедиха, че картината на миналото е много по-сложна и многолика. В значителна степен този процес на преосмисляне и преработване на миналото в контекста на съдбата на българските евреи беше подпомогнат от значителното разширяване на документалната база през последните години, улесняването на достъпа до нея и привличането на нови и разнообразни като произход източници. Иска ни се да вярваме, че чрез този сайт, чрез преминалата с огромен успех изложба „1943: Преследване и защита. Съдбата на българските евреи”, посветена на неизвестните лични истории на българските праведници, чрез популяризацията на документалното наследство на Рафаел Камхи и чрез всички други инициативи в тази област, немалък принос във всичко това има и Държавна агенция „Архиви“. Днес ние надграждаме нашия сайт с голям обем допълнителна информация...
виж още>>