Карта на сайта


ДАА
Архивите говорят
Карта на сайта
ЗА ДАА
ЗА ПРОЕКТА
ДОКУМЕНТИ
ЕВРЕИТЕ В БЪЛГАРИЯ ДО НАЧАЛОТО НА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА
Централна консистория на евреите в България
Еврейските общини в България
Еврейска култура
Образование
Културни дружества
Благотворителност
Видни евреи в България
Анкета
ИЗПЪЛНИТЕЛНА ВЛАСТ В БЪЛГАРИЯ 1939-1944 г.
Правителство на Богдан Филов (15.02.1940-11.04.1942)
Вътрешна политика по отношение на Еврейския въпрос
Германска политика по отношение на Еврейския въпрос
Правителство на Богдан Филов (11.04.1942-14.09. 1943)
Вътрешна политика по отношение на Еврейския въпрос
Германска политика по отношение на Еврейския въпрос
Правителство на Добри Божилов (14.09.1943-1.06.1944)
Вътрешна политика по отношение на Еврейския въпрос
Германска политика по отношение на Еврейския въпрос
Правителство на Иван Багрянов (1.06 -2.09.1944)
Вътрешна политика по отношение на Еврейския въпрос
Германска политика по отношение на Еврейския въпрос
Правителство на Константин Муравиев (2 -9.09. 1944)
Вътрешна политика по отношение на Еврейския въпрос
Германска политика по отношение на Еврейския въпрос
ЗАКОНОДАТЕЛНА ВЛАСТ В БЪЛГАРИЯ 1939–1944 Г.
ХХІV–Обикновено народно събрание
ХХV Обикновено народно събрание
Законопроект за защита на нацията
Обсъждане и изказвания на народни представители срещу законопроекта
Антиеврейско законодателство 1941 г.
Гласувани решения на народното събрание по отношение на външната политика на България 1941 г.
Антиеврейско законодателство 1942 г .
Гласувани решения на народното събрание по отношение на външната политика на България 1942 г.
Законодателни решения срещу евреите 1943 г.
Гласувани решения на народното събрание по отношение на външната политика на българия 1943 г.
ОБЩЕСТВЕНА РЕАКЦИЯ СРЕЩУ АНТИЕВРЕЙСКАТА ПОЛИТИКА В БЪЛГАРИЯ 1940 -1944 Г.
Централна консистория на евреите в България
Свети синод на Българската православна църква
Граждански сдружения и съюзи
писатели
лекари
адвокати
художници
стопански деятели
други
Граждани и общественици
Политически партии и организации
Радиостанции и организации в чужбина
СПАСИТЕЛИ
Димитър Пешев
Стефан, митрополит Софийски (Eкзарх Български)
Кирил, митрополит Пловдивски (Патриарх Български)
Димо Казасов, общественик
Надежда Василева, гражданка
Български дипломати, издавали транзитни визи на евреи 1941-1944
Любен Златаров
Никола Пецев
Никола Ванчев
Хенри Левенсон
Боян Атанасов
Иван Станчов
СПОМЕНИ НА СПАСЕНИ ЕВРЕИ
ПРЕМИНАВАНЕ НА ЛИЦА ОТ ЕВРЕЙСКИ ПРОИЗХОД ПРЕЗ БЪЛГАРИЯ (1939-1945)
ДОКУМЕНТИ ЗА ВЛИЗАНЕ, ПРЕСТОЙ И ТРАНЗИТНО ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ БЪЛГАРИЯ (1939-1945)
Общи документи на български и чужди власти (окръжни и други)
Искания за влизане и престой в България на чужди поданици
Искания за транзитно преминаване през България на чужди поданици
Разрешения за влизане и престой в България на чужди поданици
Разрешения за транзитно преминаване през България на чужди поданици
Откази за влизане, престой и транзитно преминаване в България на чужди поданици
Персонални забрани за влизане и излизане от България на лица от еврейски произход (за вписване в запретителни книги)
Искания и разрешения за влизане и излизане от България на български поданици от еврейски произход
Откази за влизане и излизане от България на български поданици от еврейски произход
ДОКУМЕНТИ ЗА БЪЛГАРСКИ ПОДАНИЦИ ОТ ЕВРЕЙСКИ ПРОИЗХОД, ЖИВЕЕЩИ ИЛИ ПРЕБИВАВАЩИ В ЧУЖБИНА
ДОКУМЕНТИ ЗА ЧУЖДИ ПОДАНИЦИ ОТ ЕВРЕЙСКИ ПРОИЗХОД, ЖИВЕЕЩИ В БЪЛГАРИЯ
РЕГИСТРИ ОТ КОНТРОЛНО-ПРОПУСКВАТЕЛНИ КНИГИ И ПАСПОРТИ (1939-1945)
Чужди поданици
Български поданици
ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДИРВАНЕ НА ЛИЦА ОТ ЕВРЕЙСКИ ПРОИЗХОД
До 1945 г.
След 1945 г.
СПИСЪЦИ НА СПОМЕНАТИТЕ В ДОКУМЕНТИТЕ ИМЕНА НА ЛИЦА ОТ ЕВРЕЙСКИ ПРОИЗХОД
ГАЛЕРИЯ
Библиография
КОНТАКТИ
Начало
За ДАА
За проекта
Политбюро (1944-1989)
Балкански войни (1912–1913)
Архивите говорят
Права за ползване