<< назад


ПРЕМИНАВАНЕ НА ЛИЦА ОТ ЕВРЕЙСКИ ПРОИЗХОД ПРЕЗ БЪЛГАРИЯ (1939-1945)

ПРЕМИНАВАНЕ НА ЛИЦА ОТ ЕВРЕЙСКИ ПРОИЗХОД ПРЕЗ БЪЛГАРИЯ (1939-1945)

176K_1_1704

Списък на 76 еврейски деца от Румъния, приложен към писмото на Министерство на външните работи и изповеданията до Българската легация в Букурещ за съгласието на българското правителство за транзитно преминаване през България на 200 деца от Унгария и Румъния със съдействието на Международния Червен кръст.

Имена на лица, споменати в документа: Heinrrich Averbuch Cazas, Sofie Averbuch Cazas, Sidona Pomarleanu, Sarah Rosenberg, Noemy Leibovici, Berta Blumer, Arie Rosenberg, Friederike Denker, Miriam Dachner, Hermine Enzer, Sergiu Samuelly, Sarah Hirsch, Judith Hirsch, Arnold Engler, Marius Fried Neuberger, Baby Jild Smarrach, Edith Smarrach, Mina Vaserman, Susana Vaserman, Beniamin Reidelman, Saul Weinstock, Tivia Moscovici, Iulian Mfsku, Jean Leibovici, Alexandru Cofler, Felix Ormont, Oreste Zalis, Emil Berman, Andrei Berman, Louis Beno Klarsfeld, Dorian Osias, Marcel Abramovici, Ernst Siegfried Weis, Chares Leibovici, Blanche Kestenbaum, Alfonce Kestenbaum, Berthold Storper, Margareta Loewy, Aron Ionel Mutterperl, Felicia Linder, Ghizela Schwartz, Teodor Berman, Robert Hertzka, Moisei Cohn, Marcel Hertan, Marcel Ludwig Stup, Beniamin Winter, Julian Gold, Ada Kott, Bianka Winter, Owsej Fin, Gusta Kaufman, Ritta Kohn, Herman Goldstein, Malvina Berhall, Dawid Bessler, Rihard Rosenstock, Leon Liverrant, Aron Iancu, Filip Sabu, S. Aizic Gruen, Simon Safran, Leib Rosenzweig, Wolfgang Gottieb, Igo Haber, Melanie Abramovici, Lucian Bercovici, Stefan Klein, Sifra Steckel, Leopold Hirsch, Ludwig Haimsohn, Tilli Lechner, Elfriede Herschman, Sebastian Schor, Mihail Fried, Isac Moskovici, Mayer SegalВижте всички 2 изображения на документа

176K_8_823

Справка за Райна и Адолф Букет.

Имена на лица, споменати в документа: Райна Букет, Адолф Букет

София, [18 май 1940 г.]

Вижте всички 2 изображения на документа

176K_11_1976

Молба-формуляр за издаване на транзитна виза на Otto Lagus.

Имена на лица, споменати в документа: Otto Lagus

Рим, [1940 г.]


176K_11_1976

Снимка на Otto Lagus, приложена към молбата му за транзитна виза през България за САЩ.

Имена на лица, споменати в документа: Otto Lagus

Б. м., [1940 г.]


370K_6_1457

Бележка с разпределение на задачите на различните ведомства за улесняване емигрирането на 1000 румънски евреи за Палестина.

Б.м., [1944 г.]


new2

Акт за раждане на Исак Соломон Алберт.

Имена на лица, споменати в документа: Исак Соломон Алберт

София, 24 ян. 1902 г.


new2

Акт за раждане на Ездра Аврамов Семов, издаден от Силистренското градско общинско управление.

Имена на лица, споменати в документа: Ездра Аврамов Семов

Силистра, 27 окт. 1903 г.

Вижте всички 2 изображения на документа

new2

Акт за раждане на Йосиф Аврамов Семов, издаден от Силистренското градско общинско управление.

Имена на лица, споменати в документа: Йосиф Аврамов Семов

Силистра, 9 ян. 1908 г.

Вижте всички 2 изображения на документа

new2

Акт за раждане на Йосиф Аврамов Семов, издаден от Силистренското градско общинско управление.

Имена на лица, споменати в документа: Синто Аврам Семов

Силистра, 13 ян. 1910 г.


327K_1_1651

Удостоверение от Русенското общинско управление, издадено на Йосиф Йона Авр. Коен и съпругата му Рика, приложено към заявлението до Българската легация в Букурещ.

Имена на лица, споменати в документа: Йосиф Йона Авр. Коен, Рика Коен, Бука Мазал

Русе, 30 март 1917 г.